MapBox Vector Tiles

Intro

De kaart links is door de browser getekend. De kaart is gekanteld, maar veel labels staan horizontaal.

Je kunt de kaart in- en uitzoomen met twee vingers of het muiswieltje.

De kaart roteren kan met je vingers of houd de CTRL toets ingedrukt terwijl je met de muis aan de kaart trekt. Punt-labels blijven horizontaal staan.

Scroll deze tekst omlaag voor de volgende kaart.

Stijlen

Omdat de kaart door de browser getekend wordt, kun je dezelfde data op verschillende manieren weergeven. De vectordata van deze kaart staat op een server van Geodan en heeft de volgende kaartlagen:
 • water (vlakken)
 • waterway (lijnen)
 • landcover (vlakken)
 • landuse (vlakken)
 • park (vlakken)
 • boundary (lijnen)
 • aeroway (lijnen)
 • transportation (lijnen)
 • building (vlakken)
 • water_name (punten)
 • transportation_name (punten)
 • place (punten)
 • housenumber (punten)
 • poi (punten)
Kies één van stijlen bovenaan de kaart voor een andere weergave. Bij sommige stijlen is bepaalde data helemaal weggelaten. Huisnummers zijn hier bijvoorbeeld alleen zichtbaar in de 'basic' stijl.

Data, attributen en stijllagen

Omdat de vectordata niet op de server, maar in de browser aanwezig is, kun je de gegevens ook direct alfanumeriek weergeven. Als je met de muis over de kaart beweegt, wordt onder de kaart de informatie getoond van kaartgegevens onder de muispointer.

Deze kaart is gemaakt met MapBox-gl. In MapBox-gl is een layer een combinatie van een source en een stijlinstelling. De source is de vectordata met bijbehorende data-attributen. Als de source bijvoorbeeld een kaartlaag 'transportation' bevat met attributen waarin de verschillende wegtypen worden aangeduid, dan kunnen daarvan meerderdere stijllagen worden gemaakt, bijvoorbeeld aparte stijllagen voor snelwegen, doorgaande wegen, straten, tunnels, trein- en tramrails enz.

VectorTiles uit PostGIS

De vector tiles voor de kaarten uit de vorige paragrafen zijn kant en klaar gedownload, maar je kunt ook direct vector tiles uit bijvoorbeeld een PostGIS database genereren. Deze kaart toont alle rails uit de Geodan OSM PostGIS database die met behulp van de PostGIS (2.4 beta) functies 'ST_AsMVT()' en 'ST_AsMVTGeom()' uit de database worden gehaald. Het uitvoeren van de database queries kan soms wel even duren, vooral bij grote datasets zoals de OSM. Er is daarom een NGINX cache voor PostGIS gezet zodat dezelfde tiles maar één keer hoeven te worden gegenereerd.

Deze PostGIS database heeft spoorwegen voor de hele wereld. Zo te zien zijn er nog heel wat spoorbeheerders die nog niet tot de Geodan klantenkring behoren.

VectorTiles en Nederlandse data

Geodan heeft o.a. de dataset adressen en gebouwen (agn) gemaakt op basis van de BAG van het kadaster. Verder kun je via het PDOK de kadastrale percelenkaart downloaden. In deze kaart zijn de adrespunten ingekleurd op basis van het BAG gebruiksdoel. Omdat de vector data in de browser aanwezig is, kan dit worden gebruikt om bijvoorbeeld de gebouwen op te lichten op het moment dat je er met de muis overheen gaat. De plaatsing van woonplaatslabels wordt door de kaartsoftware (mapbox-gl) berekend op basis van de woonplaatsvlakken. In sommige gevallen kun je daarbij zien dat de achterliggende data in tiles is ingedeeld.